Oświadczenie 01 w sprawie likwidacji struktur SLD w Krakowie. Solidarnie się z Krakowem!

Posted Leave a comment

        W zasadzie powody tzw. lewicowego buntu w SLD nie dotyczą spraw organizacyjnych, administracyjnych, czy zarządczych SLD, ale wyłącznie są to sprawy programowe to jednak w tej sprawie należało wystąpić w obronie likwidowanych struktur SLD w Krakowie. Pismo (oświadczenie) zostanie wysłane drogą mailową do Zarządu Krajowego SLD, Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD, wszystkich przewodniczących Rad Wojewódzkich […]